Home

Welkom op de website van de Gereformeerde Gemeente van Westkapelle.

Adres Kerkgebouw:
Rookstraat 1
4361 BB  Westkapelle
0118-572165  

Kerktijden:
elke zondag om     
9.30 uur
14:00 uur
18:30 uur 

Predikant:
ds. J. de Kok

Mededeling vanuit de kerkenraad 5-06-2020:

“Beste bezoeker, In verband met het coronavirus zijn de kerkdiensten alleen toegankelijk voor de eigen leden, volgens het schema wat in een brief aan de gemeenteleden is meegedeeld of op uitnodiging van de kerkenraad. U kunt via onderstaande link meeluisteren met de kerkdiensten”  

 Live meeluisteren

Voor de kinderen 
Thuis luisteren naar de kerkdienst kan voor kinderen best lastig zijn.
Om uw kinderen te helpen, zich te concentreren en actiever bij de kerkdienst te betrekken, is er een kerkboekje gemaakt.
Tijdens de dienst vullen ze dit boekje in en het biedt ook een mooie gelegenheid om over de preek na te praten.
Het is de bedoeling dat het boekje alleen gebruikt wordt tijdens het thuis meeluisteren; wat hopelijk weer snel voorbij is.      Klik hier voor het kerkboekje.

Zie voor actuele informatie over de reguliere kerkdiensten het onderdeel ‘Kerkdiensten’.

De frequentie voor het mee luisteren via de scanner is 148,7125

I.v.m. corona-crisis zijn de jaarstukken nog niet in ledenvergadering bekrachtigd, daarom zullen de ANBI gegevens later worden gepubliceerd.