Home

Welkom op de website van de Gereformeerde Gemeente van Westkapelle.

Adres Kerkgebouw:
Rookstraat 1
4361 BB  Westkapelle
0118-572165  

Kerktijden:
elke zondag om     
9.30 uur
14:00 uur
18:30 uur 

Predikant:
ds. J. de Kok

Mededeling vanuit de kerkenraad 15-07-2020:

“Beste bezoeker, In verband met het coronavirus zijn de kerkdiensten alleen toegankelijk voor de eigen leden, volgens het schema wat in een brief aan de gemeenteleden is meegedeeld of op uitnodiging van de kerkenraad. Alle gemeenteleden kunnen live meeluisteren met de kerkdiensten na inloggen met de code die via de kerkenraad is verstuurd. Dorpsgenoten die geen lid zijn van de gemeente en met onze gemeente mee willen luisteren kunnen de code opvragen bij de scriba. De kerkdiensten zijn ook met de scanner te beluisteren”

Zie voor actuele informatie over de reguliere kerkdiensten het onderdeel ‘Kerkdiensten’.

De frequentie voor het mee luisteren via de scanner is 148,7125

I.v.m. corona-crisis zijn de jaarstukken nog niet in ledenvergadering bekrachtigd, daarom zullen de ANBI gegevens later worden gepubliceerd.  

Klik hier voor de actiepagina!